Tradice Nedílnou součástí života mateřské školy jsou TRADICE,které jí dávají charakteristické rysy.
U nás to jsou:
OSLAVY NAROZENIN-pro oslavence si připravíme dárečky a on s maminkou připraví pohoštění(např.sladkosti,ovoce,sušené ovoce..)
PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ -v odpoledních hodinách společně s rodiči vyrábíme panáčky a různé dekorace z přírodnin a výpěstků ze zahrádky.Rodičům ukážeme co jsme se s dětmi naučili.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA -jedná se opět o společné odpoledne s rodiči,kdy rodiče s dětmi zdobí perníčky,které jsme s dětmi upekli,děti mohou předvést co se naučily k Mikuláši.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ – děti předvedou krátké pásmo,společně s rodiči vyzdobíme stoly cukrovím,zazpíváme koledy,popřípadě vyrobíme nějakou ozdobu a podíváme se na nadílku pod stromečkem.
KARNEVALOVÁ REJ -děti si navléknou masky,které si ve školce vyrobily a předvedou se v průvodu rodičům,poté zapojíme i rodiče do soutěží.
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA -jedná se o společné setkání s rodiči v odpoledních hodinách,děti předvedou co se naučily,vyrobíme si nějakou velikonoční dekoraci pro radost.
DEN PRO MÉHO TÁTU – toto odpoledne je věnované tatínkům,společně s dětmi si pro ně přichystáme zajímavý program.
MAMINCE Z LÁSKY – toto odpoledne je věnováno hlavně maminkám,děti předvedou co si pro ně připravily,vyzdobíme třídu a předáme vlastnoručně vyrobené dárečky.
HLEDÁNÍ POKLADU– již ráno se vydáme s dětmi do lesa hledat sladký poklad.Jsme rozděleni na dvě skupiny,z nichž jedna poklad schovává a druhá hledá.Po cestě děti plní zajímavé úkoly.
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY A NOC V MŠ– školáci předvedou krátké pásmo,poté projdou branou k slavnostnímu pasování na školáky,předají se jim drobné upomínkové předměty a společně na zahradě opékáme.Pro starší a odvážné děti se tu pak naskytuje možnost spát ve školce,kde je pro ně připravený pohádkový program.

Adresa:
Mateřská Škola Nevojice příspěvková organizace
Nevojice 67
Bučovice 685 01
Kontakty:
Tel.: 517 383 480
msnevojice@gmail.com